چرخه انتخابی آزادکاران برای مسابقات جهانی اعلام شد

به گزارش وبلاگ خنده و شادی و به نقل از فدراسیون کشتی، با وجود شیوع بیماری کرونا و به تعویق افتادن مسابقات مختلف بین المللی و تعطیلی باشگاه های کشتی در سراسر کشور، فدراسیون کشتی طبق وعده خود بر پایبندی به برگزاری چرخه انتخابی تیم ملی، تمامی مسابقات داخلی از جمله انتخابی تیم ملی را با حضور تمامی مدعیان برگزار نموده و با وجود مسائل مالی موجود در مورد تهیه بلیط، ارز و غیره، تیم های ملی کشتی آزاد بزرگسالان در تورنمنت های مختلف با اعزام بیشترین نفرات از جمله بلغارستان، اوکراین، لهستان، قهرمانی آسیا، مسابقات کسب سهمیه المپیک و …حضور یافته اند و بعلاوه با برگزاری حداکثری اردوهای تیم ملی در شرایط قرنطینه و مسائل مالی در نهایت ملی پوشان اعزامی به المپیک، از جهت مسابقات یاد شده انتخاب شدند.

چرخه انتخابی آزادکاران برای مسابقات جهانی اعلام شد

در این میان رقابت های جام تختی در اوج پیک کرونا با حضور تمامی مدعیان داخلی (بجز حاضرین در کورس انتخابی المپیک) به اسم یکی از مراحل انتخابی مسابقات دنیای نروژ برگزار گردید؛ که در این جهت، از دل رقابت های انتخابی المپیک توکیو، آنالیز نتایج ملی پوشان در المپیک، نتایج جام تختی و مسابقات پیش رو (تورنمنت علی اف، یاشاردوغو و مسابقات جوانان دنیا)، 10 عضو اعزامی به مسابقات دنیای نروژ به نحوه زیر انتخاب خواهند شد:

57 کیلوگرم؛

با توجه به فاصله زمانی دو ماهه بین بازی های المپیک توکیو و مسابقات دنیای نروژ و توجه به این نکته مهم که رضااطری وزن زیادی را درالمپیک باید کم کند و مسائلی همانند عدم فرصت کافی برای ریکاوری و … می تواند مشکل سازباشد، نامبرده دربازی های المپیک به اسم ملی پوش به میدان رفته و فارغ از هر نتیجه ای که در المپیک کسب کند، ملی پوش مسابقات دنیای نروژ از میان علیرضا سرلک (نایب قهرمان بزرگسالان آسیا در امسال)، امیر قلی زادگان (قهرمان جام تختی) یا ملی پوش مسابقات جوانان دنیا در سال 2021، به توضیح ذیل انتخاب خواهد شد:

1. در صورتیکه علیرضا سرلک پیروز به کسب مدال طلای جام علی اف گردد و امیر قلی زادگان به مدال طلای جوانان دنیا دست یابد (در صورت ملی پوش شدن قلی زادگان در این رده سنی در پیکارهای جوانان دنیا)، میان سرلک و قلی زادگان مسابقه درون اردویی بصورت دو از سه جهت شناسایی عضو تیم ملی در مسابقات دنیای نروژ، برگزار خواهد شد.

2. در صورتیکه سرلک به مدال طلای جام علی اف دست یابد و قلی زادگان پیروز به کسب مدال طلای جوانان دنیا نگردد، سرلک ملی پوش مسابقات دنیای نروژ خواهد شد.

3. در صورتی که سرلک پیروز به کسب مدالی غیر از طلا در جام علی اف گردد و قلی زادگان مدال طلای جوانان دنیا را بدست آورد، مسابقه درون اردویی میان نامبردگان برگزار خواهد شد. در این مسابقه اگر قلی زادگان مبارزه اول را برنده گردد، ملی پوش خواهد شد و در صورت قبول شکست در مبارزه نخست، هر کشتی گیری که به دو پیروزی از سه مبارزه دست یابد ملی پوش خواهد شد.

4. در صورتیکه سرلک در جام علی اف به مدالی جز طلا دست یابد و قلی زادگان هم به مدالی جز طلا در رقابت های جوانان دنیا دست یابد، میان این دو کشتی گیر مسابقه درون اردویی برگزار خواهد شد. در این مسابقه اگر سرلک مبارزه اول را برنده گردد، ملی پوش خواهد شد و در صورت قبول شکست مقابل قلی زادگان در مبارزه نخست، هر کشتی گیری که به دو پیروزی از سه مبارزه دست یابد ملی پوش خواهد شد.

5. در صورتیکه سرلک به مدالی غیر از طلا در جام علی اف دست یابد و قلی زادگان پیروز به کسب مدال در مسابقات جوانان دنیا نگردد، سرلک ملی پوش خواهد شد.

6. در صورتیکه سرلک از جام علی اف حذف گردد و قلی زادگان به مدال جوانان دنیا (طلا، نقره یا برنز) دست یابد، قلی زادگان ملی پوش مسابقات دنیای نروژ خواهد شد.

7. در صورت حذف سرلک از جام علی اف و حذف قلی زادگان از مسابقات جوانان دنیا، مسابقه درون اردویی بصورت دو از سه برگزار خواهد شد.

8.. در صورتیکه کشتی گیری بجز قلی زادگان در رقابت های جوانان دنیا به میدان برود، این کشتی گیر (ملی پوش جوانان) از تمامی امتیازاتی که در بندهای فوق به قلی زادگان در مورد کسب نتیجه در مسابقات قهرمانی جوانان دنیا داده شده، برخوردار خواهد بود.

9. در صورت برگزاری مسابقه درون اردویی در این وزن، مسابقه مذکور در تاریخ 12 شهریور 1400 و با 3 کیلوگرم ارفاق وزن برگزار خواهد شد.

61 کیلوگرم؛

با توجه به درخشش رحمان عموزاد در مسابقات جام دنیای بزرگسالان در وزن 57 کیلوگرم و قهرمانی در جام تختی در وزن 61 کیلوگرم در حضور تمامی مدعیان، پس از آنالیز کارنامه این کشتی گیر در مسابقات قهرمانی جوانان دنیا (در صورت ملی پوش شدن در رده سنی جوانان) ملی پوش این وزن در مسابقات قهرمانی بزرگسالان دنیا معرفی خواهد شد.

65 کیلوگرم؛

آقای مرتضی قیاسی در صورت کسب مدال المپیک، در مسابقات دنیای نروژ هم به میدان خواهد رفت.

در غیر اینصورت برای معین ملی پوش مسابقات دنیای نروژ، ارزیابی عملکرد ابولفضل حاجی پور (قهرمان جام تختی) در جام علی اف به همراه ارزیابی عملکرد ملی پوش رده سنی جوانان در پیکارهای قهرمانی جوانان دنیا به شکل ذیل مورد آنالیز قرار خواهد گرفت:

در صورتیکه ابوالفضل حاجی پور (قهرمان جام تختی) پیروز به کسب مدال طلای جام علی اف گردد، ملی پوش مسابقات دنیای نروژ خواهد بود.

2. در صورتیکه حاجی پور پیروز به کسب مدالی غیر از طلای جام علی اف گردد و ملی پوش رده جوانان مدال طلای جوانان دنیا را بدست آورد، مسابقه درون اردویی بصورت دو از سه برگزار خواهد شد.

3. در صورتیکه حاجی پور در جام علی اف به مدالی جز طلا دست یابد و ملی پوش جوانان هم به مدالی جز طلا در رقابت های جوانان دنیا دست یابد، حاجی پور ملی پوش خواهد بود؛ زیرا در جام تختی و در حضور تمامی مدعیان به مدال طلا دست یافته است.

4. در صورت حذف حاجی پور از جام علی اف و حذف ملی پوش جوانان از مسابقات جوانان دنیا، میان این دو کشتی گیر مسابقه انتخابی درون اردویی بصورت دو از سه برگزار خواهد شد.

5. در صورت حذف حاجی پور از مسابقات جام علی اف و مدال آوری ملی پوش جوانان در رقابت های جوانان دنیا، ملی پوش جوانان صاحب دوبنده تیم ملی در مسابقات دنیای نروژ خواهدشد.

6. در صورت برگزاری مسابقه درون اردویی در این وزن، مسابقه مذکور در تاریخ 12 شهریور 1400، بصورت دو از سه و با 2 کیلوگرم ارفاق وزن برگزار خواهد شد.

70 کیلوگرم؛

نفرات اول و دوم حقیقی جام تختی محمد مهدی یگانه جعفری و امیر حسین مقصودی طی رقابت در جام علی اف ملی پوش این وزن در رقابت های دنیای نروژ را معین خواهند کرد که کسب مدال طلای جام علی اف، بطور قطعی حکم به ملی پوش شدن یکی از نفرات یاد شده خواهد داد؛ در غیر اینصورت آنالیز عملکرد ملی پوش اعزامی به مسابقات جوانان دنیا هم جهت شناسایی ملی پوش وزن 70 کیلوگرم در رقابت های دنیای نروژ، به توضیح ذیل مد نظر قرار خواهد گرفت:

1. از میان محمد مهدی یگانه جعفری و امیر حسین مقصودی، هر کدام به مدال طلای جام علی اف دست یابد، ملی پوش مسابقات دنیای نروژ خواهد بود.

2. در صورتیکه یکی از نامبردگان پیروز به کسب پیروزی در مبارزه رو در رو در جام علی اف گردد، بازنده از کورس انتخابی مسابقات دنیای حذف خواهد شد.

3. در صورتیکه یگانه جعفری پیروز به کسب مدال نقره جام علی اف گردد و مقصودی به مدال برنز دست یابد، مقصودی از کورس انتخابی دنیای حذف خواهد شد (به علت قهرمانی یگانه جعفری در جام تختی)

4. در صورتیکه هر دو کشتی گیر به مدال برنز جام علی اف دست یابند، مقصودی از کورس انتخابی دنیای حذف خواهد شد (به علت قهرمانی یگانه جعفری در جام تختی)

5. در صورتیکه مقصودی به مدال نقره جام علی اف و یگانه جعفری به مدال برنز دست یابد (هر دو نفر به قهرمان وزن خود باخته باشند)، میان این دو کشتی گیر مبارزه رو در رو در جام علی اف برگزار گردیده و بازنده از کورس انتخابی دنیای حذف خواهد شد.

6. در صورت حذف هر دو کشتی گیر از جام علی اف (بدون مصاف رو در رو)، مقصودی از کورس انتخابی دنیای حذف خواهد شد.

7. در صورتیکه یکی از دو کشتی گیر در جام علی اف به مدال دست یابد و دیگری حذف گردد، کشتی گیر حذف شده از جام علی اف، از کورس رقابت های انتخابی هم حذف خواهد شد.

نکته 1. بر اساس هفت بند فوق، از میان یگانه جعفری و مقصودی، یک کشتی گیر منتخب از جام علی اف انتخاب خواهد شد.

نکته 2.کشتی گیر منتخب در صورت کسب مدال طلای جام علی اف، در مسابقات دنیای نروژ به میدان خواهد رفت.

نکته 3. در صورتیکه کشتی گیر منتخب پیروز به کسب مدالی غیر از طلای جام علی اف گردد و ملی پوش رده جوانان مدال طلای جوانان دنیا را بدست آورد، مسابقه درون اردویی بصورت دو از سه برگزار خواهد شد.

نکته 4. در صورتیکه کشتی گیر منتخب در جام علی اف به مدالی جز طلا دست یابد و ملی پوش جوانان هم به مدالی جز طلا در رقابت های جوانان دنیا دست یابد، کشتی گیر منتخب ملی پوش خواهد بود.

نکته 5. در صورت حذف کشتی گیر منتخب از جام علی اف و حذف ملی پوش جوانان از مسابقات جوانان دنیا، میان این دو کشتی گیر مسابقه انتخابی درون اردویی بصورت دو از سه برگزار خواهد شد.

نکته 6. در صورت حذف کشتی گیر منتخب از مسابقات جام علی اف و مدال آوری ملی پوش جوانان در رقابت های جوانان دنیا، ملی پوش جوانان صاحب دوبنده تیم ملی در مسابقات دنیای نروژ خواهد شد.

نکته 7. در صورت برگزاری مسابقه درون اردویی در این وزن، مسابقه مذکور در تاریخ 12 شهریور 1400، بصورت دو از سه و با 2 کیلوگرم ارفاق وزن برگزار خواهد شد.

74 کیلوگرم؛

مصطفی حسین خانی در صورت کسب مدال در بازی های المپیک توکیو، ملی پوش مسابقات دنیای نروژ محسوب خواهد شد. در غیر اینصورت میان محمد صادق فیروزپور (قهرمان تورنمنت اوکراین و قهرمان جام تختی) و یونس امامی (قهرمان مسابقات کسب سهمیه در آسیا) مسابقه درون اردویی برگزار خواهد شد.

خاطرنشان می سازد با توجه به میسر نبودن محک زدن همزمان فیروزپور و امامی در یک تورنمنت مشترک بین المللی و با احتساب این موضوع که امامی با وجود قهرمانی در مسابقات کسب سهمیه المپیک، در تورنمنت لهستان حذف شده است، فیروزپور به واسطه دو مدال طلای جام های اوکراین و تختی، از حق حضور در مسابقه درون اردویی برخوردار شده و کارنامه این کشتی گیر در جام علی اف تأثیری در لغو مسابقه درون اردویی نخواهد داشت.

نکته یک: مسابقه انتخابی درون اردویی میان فیروزپور و امامی در مورخه 12 شهریور 1400 با 2 کیلوگرم ارفاق وزن برگزار خواهد شد.

نکته دو: در صورت کسب مدال طلای فیروز پور در جام علی اف، فیروزپور اگر ملاقات انتخابی مقابل امامی را با پیروزی پشت سر بگذارد، ملی پوش مسابقات دنیای نروژ خواهد بود و در صورت قبول شکست، مبارزه تکرار شده و هر کشتی گیری که برنده دو مبارزه از سه مبارزه گردد، ملی پوش خواهد شد.

نکته سه: در صورت کسب مدال های نقره یا برنز جام علی اف به وسیله فیروزپور، مبارزه درون اردویی میان این کشتی گیر و امامی بصورت دو از سه برگذار خواهد شد.

نکته چهار: در صورت حذف فیروز پور از جام علی اف، امامی با کسب پیروزی در مسابقه درون اردویی ملی پوش مسابقات دنیای نروژ خواهد بود؛ اما در صورت شکست امامی، مسابقه تکرار شده و هر کشتی گیری که به کسب دو پیروزی از سه مسابقه دست یابد، ملی پوش خواهد شد.

79 کیلوگرم؛

در این وزن از میان نفرات اول و دوم حقیقی جام تختی بهمن تیموری و حمیدرضا زرین پیکر راهی مسابقات جام علی اف خواهند شد که عملکرد نفرات یاد شده به همراه ملی پوش رده جوانان، به توضیح ذیل مورد آنالیز قرار خواهد گرفت:

1. از میان بهمن تیموری و حمیدرضا زرین پیکر، هر کدام به مدال طلای جام علی اف دست یابد، ملی پوش مسابقات دنیای نروژ خواهد بود.

2. در صورتیکه یکی از نامبردگان پیروز به کسب پیروزی در مبارزه رو در رو جام علی اف گردد، بازنده از کورس انتخابی مسابقات دنیای حذف خواهد شد.

3. در صورتیکه تیموری پیروز به کسب مدال نقره جام علی اف گردد و زرین پیکر به مدال برنز دست یابد، زرین پیکر از کورس انتخابی دنیای حذف خواهد شد (به علت قهرمانی تیموری در جام تختی)

4. در صورتیکه هر دو کشتی گیر به مدال برنز جام علی اف دست یابند، زرین پیکر از کورس انتخابی دنیای حذف خواهد شد (به علت قهرمانی تیموری در جام تختی)

5. در صورتی که زرین پیکر به مدال نقره جام علی اف و تیموری به مدال برنز دست یابد (هر دو نفر به قهرمان وزن خود باخته باشند)، میان این دو کشتی گیر، در جام علی اف مبارزه رو در رو برگزار گردیده و بازنده از کورس انتخابی دنیای حذف خواهد شد.

6. در صورت حذف هر دو کشتی گیر در جام علی اف (بدون رو در رویی با یکدیگر)، زرین پیکر از کورس انتخابی دنیای حذف خواهد شد.

7. در صورتیکه یکی از دو کشتی گیر به مدال جام علی اف دست یابد و دیگری حذف گردد، کشتی گیر حذف شده از جام علی اف، از کورس رقابت های انتخابی هم حذف خواهد شد.

نکته 1. بر اساس هفت بند فوق، از میان تیموری و زرین پیکر، یک کشتی گیر منتخب از جام علی اف انتخاب خواهد شد.

نکته 2. کشتی گیر منتخب در صورت کسب مدال طلای جام علی اف، ملی پوش مسابقات دنیای نروژ خواهد شد.

نکته 3. در صورتیکه کشتی گیر منتخب به مدالی غیر از طلا دست یابد و ملی پوش جوانان صاحب مدال طلای جوانان دنیا گردد، مسابقه انتخابی درون اردویی بصورت دو از سه برگزار خواهد شد.

نکته 4. در صورتیکه کشتی گیر منتخب به مدالی غیر از طلا در جام علی اف دست یابد و ملی پوش جوانان پیروز به کسب مدال طلای جوانان دنیا نگردد، کشتی گیر منتخب ملی پوش مسابقات دنیای نروژ خواهد شد.

نکته 5. در صورتیکه کشتی گیر منتخب از جام علی اف حذف شده باشد و ملی پوش جوانان به هر رنگی از مدال جوانان دنیا دست یافته باشد، مسابقه درون اردویی برگزار خواهد شد. در این مبارزه اگر ملی پوش جوانان اولین مبارزه درون اردویی را برنده گردد، دوبنده تیم ملی بزرگسالان را بدست خواهد آورد؛ اما اگر نخستین مبارزه با پیروزی کشتی گیر منتخب به خاتمه رسید، هر کشتی گیری که صاحب دو پیروزی از سه مسابقه گردد، ملی پوش خواهد بود.

نکته 6. در صورت حذف کشتی گیر منتخب در جام علی اف و حذف ملی پوش جوانان از رقابت های جوانان دنیا، کشتی گیر منتخب صاحب دوبنده تیم ملی بزرگسالان خواهد شد.

نکته 7. رقابت درون اردویی در تاریخ 12 شهریور، با 2 کیلوگرم ارفاق وزن برگزار خواهد شد.

86 کیلوگرم؛

در صورت کسب مدال به وسیله حسن یزدانی در رقابت های المپیک توکیو، نامبرده در رقابت های دنیای نروژ ملی پوش وزن 86 کیلوگرم خواهد بود.در غیر اینصورت، یزدانی بواسطه کارنامه درخشان در مسابقات داخلی و خارجی یک سال اخیر، کماکان از شانس حضور در مسابقات دنیای برخوردار بوده و هادی وفایی پور به اسم قهرمان جام تختی، در صورت کسب مدال طلای جام علی اف، در مسابقه ای درون اردویی به مصاف یزدانی خواهد رفت.

نکته یک: مسابقه درون اردویی (در صورت حذف یزدانی از المپیک و قهرمانی وفایی پور در جام علی اف) در تاریخ 12 شهریور 1400 و با 2 کیلوگرم ارفاق وزن برگزار خواهد شد.

نکته 2: در صورت پیروزی یزدانی مقابل وفایی پور، این کشتی گیر صاحب دوبنده تیم ملی در مسابقات دنیای خواهد شد؛ اما در صورت غلبه وفایی پور بر یزدانی، مبارزه تکرار شده و کشتی گیری که صاحب دو پیروزی از سه مبارزه گردد، ملی پوش خواهد شد.

نکته 3: در صورت مواجهه حسن یزدانی با مسائل قریب الوقوع از جمله مصدومیت و … کامران قاسم پور جایگزین ایشان شده و وفایی پور در صورت کسب مدال طلای جام علی اف، بر اساس توضیحات نکته فوق الذکر (نکته دو) با قاسم پور مصاف خواهد نمود و بالطبع در صورت عدم کسب مدال طلا به وسیله وفایی پور در جام علی اف، کامران قاسم پور عضو تیم ملی در مسابقات دنیای نروژ خواهد بود.

92 کیلوگرم؛

در وزن 92 کیلوگرم مسابقات درون اردویی حکم به انتخاب ملی پوش رقابت های دنیای خواهد داد. کامران قاسم پور در صورت عدم امکان جهت حضور در مسابقات وزن 86 کیلوگرم رقابت های دنیای، یکی از حاضرین در رقابت های انتخابی درون اردویی در وزن 92 کیلوگرم خواهد بود.

دومین مدعی، علیرضا کریمی است که با توجه به سابقه درخشش در وزن 92 کیلوگرم و از دست دادن مسابقات چند ماه اخیر به علت آسیب دیدگی و بعلاوه درخشش در جام زیلکوفسکی در وزنی بالاتر، جواز حضور در مسابقات درون اردویی وزن 92 کیلوگرم را در دست دارد.

سومین مجوز حضور در مسابقات درون اردویی وزن 92 کیلوگرم نصیب قهرمان جام علی اف خواهد شد. ارشک محبی و محمد جواد ابراهیمی در صورت کسب مدال طلای جام علی اف قادر به حضور در مسابقات درون اردویی جهت حضور در پیکارهای دنیای نروژ خواهند بود؛ در غیر اینصورت مسابقه یاد شده میان کامران قاسم پور و علیرضا کریمی برگزار خواهد شد.

نکته 1: با توجه به اینکه مدعیان یاد شده مسئله ای جهت کاهش وزن ندارند، رقابت درون اردویی سر وزن قانونی و در تاریخ 12 شهریور 1400 برگزار خواهد شد.

نکته 2: در صورت عدم کسب مدال طلای جام علی اف به وسیله محبی و ابراهیمی، قاسم پور و کریمی بصورت دو از سه به مصاف خواهند رفت تا تکلیف ملی پوش اعزامی به مسابقات دنیای نروژ معین گردد.

نکته 3: در صورت کسب مدال طلا به وسیله محبی و ابراهیمی در جام علی اف، ابتدا دارنده مدال طلای جام علی اف به مصاف علیرضا کریمی خواهد رفت و سپس برنده این ملاقات، بصورت دو از سه با کامران قاسم پور مصاف خواهد نمود. کسب اسم نخست انتخابی تیم ملی و قهرمانی در مسابقات آسیایی 2021، علت استراحت قاسم پور در دور نخست خواهد بود.

نکته 4: در صورت حضور قاسم پور در فرایند انتخابی وزن 86 کیلوگرم، برنده مدال طلای جام علی اف با علیرضا کریمی بصورت دو از سه مصاف خواهد نمود و در صورتیکه محبی و ابراهیمی پیروز به کسب مدال طلای جام علی اف نشده باشند، کریمی ملی پوش مسابقات دنیای نروژ خواهد بود.

97 کیلوگرم؛

در صورت کسب مدال المپیک به وسیله محمد حسین محمدیان، نامبرده ملی پوش مسابقات دنیای نروژ محسوب خواهد شد. در غیر اینصورت علی شعبانی با کارنامه ای که شامل کسب مدال طلای رقابت های انتخابی تیم ملی در حضور تمامی مدعیان، کسب مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا و کسب مدال نقره جام زیلکوفسکی با قبول خفیف ترین شکست ممکن و بعلاوه سابقه کسب پیروزی مقابل ملی پوش المپیکی (محمد حسین محمدیان) در مسابقات انتخابی می باشد، مدعی اصلی حضور در مسابقات دنیای نروژ است.

با این وجود، با توجه به اینکه رقابت های جام تختی به اسم یکی از مراحل انتخابی رقابت های دنیای نروژ بشمار رفته، در صورتیکه مجتبی گلیج (که در غیاب مدعیانی چون محمدیان، شعبانی و کریمی) قهرمان جام تختی شده، در ادامه پیروز به کسب مدال در جام علی اف گردد، ملی پوش وزن 97 کیلوگرم با برگزاری رقابت انتخابی درون اردویی میان شعبانی و گلیج، بصورت مسابقه دو از سه برگزار خواهد شد و در صورت عدم کسب مدال جام علی اف به وسیله گلیج، شعبانی ملی پوش مسابقات دنیای بشمار خواهد رفت.

نکته 1: شایان ذکر است که علیرضا کریمی قهرمان شایسه کشتی آزاد ایران و دنیا، به علت غیبت ناخواسته در تمامی مسابقات داخلی وزن 97 کیلوگرم، شانس حضور در مسابقه درون اردویی در وزن یاد شده را نداشته و با توجه به اینکه آخرین مدال آور کشتی آزاد کشورمان در وزن 92 کیلوگرم رقابت های دنیای بشمار می رود، می تواند شانس ملی پوش شدن خود را در وزن 92 کیلوگرم بیازماید.

نکته 2: در اوزان 74 کیلوگرم و 97 کیلوگرم محمد صادق فیروزپور و مجتبی گلیج شرایط یکسانی داشته و این دو کشتی گیر، هم قهرمان جام تختی شده و هم در تورنمنت های اوکراین و بلغارستان به مدال طلا دست یافته اند؛ اما شیوه انتخاب در این دو وزن فرق دارد؛ چرا که رقبای نامبردگان شرایطی متفاوت دارند و کارنامه علی شعبانی (چه در مسابقات داخلی و در حضور گلیج، چه در مسابقات خارجی و بعلاوه سرشناس بودن بازندگان داخلی و خارجی این کشتی گیر) به مراتب با کارنامه یونس امامی فرق دارد.

نکته 3: مبارزه درون اردویی در تاریخ 12 شهریور 1400 با 3 کیلوگرم ارفاق وزن برگزار خواهد شد.

125 کیلوگرم؛

در صورت مدال آوری امیر حسین زارع در بازی های المپیک توکیو، نامبرده در رقابت های دنیای نروژ هم ملی پوش خواهد بود؛ در غیر اینصورت، اگر عباس فروتن پیروز به کسب مدال طلا در رقابت های جام علی اف گردد، میان زارع و فروتن مسابقه درون اردویی برگزار خواهد شد.

اما در صورت عدم کسب مدال طلای جام علی اف به وسیله فروتن، زارع ملی پوش مسابقات دنیای خواهد بود.

نکته یک: مسابقه درون اردویی در تاریخ 12 شهریور 1400 بصورت دو از سه و سر وزن قانونی برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است با توجه به نزدیکی زمان میان خاتمه بازی های المپیک توکیو و رقابت های دنیای نروژ، چنانچه مدال داران بازی های المپیک توکیو تشخیص دهند که از شرایط جسمی و روحی مناسب جهت حضور در مسابقات دنیای نروژ برخوردار نیستند، در این باره آنالیز های لازم به وسیله کادر فنی و رئیس فدراسیون انجام خواهد شد و در صورتیکه با غیبت آنها در پیکارهای دنیای موافقت گردد، انتخاب ملی پوش وزن یاد شده، با پیش فرض ناکامی ملی پوش المپیکی در کسب مدال و طبق نکاتی که در این متن، ذیل هر وزن نوشته شده، انجام خواهد شد.

بعلاوه اندازه ارفاق وزنی که برای اوزان مختلف در نظر گرفته شده است، بر اساس آنالیز وزن طبیعی مدعیان و رعایت نکات علمی در مورد احتیاج به ریکاوری و … با توجه به فواصل زمانی که میان مسابقات جام علی اف، المپیک و جوانان دنیا با مسابقات بزرگسالان دنیا وجود دارد، در نظر گرفته شده است.

منبع: خبرگزاری مهر

به "چرخه انتخابی آزادکاران برای مسابقات جهانی اعلام شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "چرخه انتخابی آزادکاران برای مسابقات جهانی اعلام شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید